Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

MÜDÜR

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK 

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

ahmetcelik@duzce.edu.tr

 

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Bilal ABIR

İlahiyat Fakültesi

bilalabir@duzce.edu.tr