26.05.2021

16.10.2020 - Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

Üniversitemiz Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut, tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bölgemizin tarım üretiminde önemli bir yeri olduğuna değinerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Süleyman Korkut, şehrimizde 74 bin 489 hektarda tarım üretimi yapıldığını söyledi.  Ayrıca Korkut, tarım üretimi yapılan bu alanların; yaklaşık 103 bin dekarının tarla, 8 bin 565 dekarının sebze ve 633 bin 824 dekarının ise meyve üretim alanı olarak kullanıldığını ifade etti.

Fındık üretiminde ülkemizin önemli şehirlerinden bir tanesinin Düzce olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleyman Korkut, şehrimizde yıllık fındık atık miktarının 94 bin 746 ton olduğu bilgisini paylaştı. Batı Karadeniz Bölgesi’nin genelinde 2 milyon 844 bin 382 ton yıllık bitkisel üretim yapıldığını ve 776 bin 489.20 ton yıllık atık ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Korkut, şehrimizde ise; 342 bin 817 ton yıllık bitkisel üretim yapıldığını ve bu üretimden 143 bin 879.4 ton yıllık tarımsal atık ortaya çıktığını söyledi.

Merkezimizin Çalışmaları Üniversitenin Tüm Birimlerini ve Akademisyenlerini Kapsıyor

Üniversitemiz Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezimizin bu güne kadar 8 adet alt başlık belirlediğini açıklayan Korkut, bu başlıkların; kenevir üretimi ıslahı ile tohum lif üretimi, inşaat alanında ürün geliştirme, tekstil ürünleri, kozmetik ürünler, medikal sağlık ürünleri, nanoselüloz ve sanatsal kâğıt üretimi, odun sirkesi ve kompozit malzeme şeklinde olarak açıkladı.

Yakın zamanda Merkezimiz müdürlüğü görevini yürütmeye başlayan Prof. Dr. Süleyman Korkut, “Ben ve ekibim, Merkez yönetimi olarak seçildikten sonra bu sekiz alt başlığın Merkezin çalışma alanını tam olarak yansıtamayacağı yaklaşımını benimsemiş olup, merkezin çalışma alanının üniversitenin tüm birimlerini ve akademisyenlerini kapsadığı kararını almıştır. Bu bağlamda gerek üniversitemiz gerekse ülke genelindeki tüm akademisyenlerden faydalanma yolu benimsenmiştir. Ana felsefemiz; sıfır atık prensibi ile tarımsal atıkları katma değerli ürünlere dönüştürerek bölgemizin kalkınmasına öncülük etmektir.” dedi.

Görev süresince yaptığı projeler hakkında da bilgiler veren Süleyman Korkut, “Göreve geldiğimiz 17 Mart 2020 tarihinden günümüze kadar toplamda 8 adet proje hazırlanarak, altısı Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü sistemine yüklenmiştir. Bir adet proje TÜBİTAK 1001 projesi olarak sunulmuştur. Bir adet proje ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine yüklenmiştir.” 

Merkezimizde Önemli Projeler Hayata Geçirilecek

Son olarak Üniversitemiz Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında da bilgiler veren Merkez Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut, “Halihazırda Modül 1 binası mevcut olup burada 2 adet personel odası ile 1 adet yönetim odası bulunmaktadır. Aynı zamanda Selüloz Kağıt Karton Ambalaj Laboratuvarı bulunmakta olup kağıt hamuru pilot üretim tesisinin yerleştirilmesi, ayrıca Microfluidics M-7125-30 Yüksek Basınçlı Homogenizatör’ün alınarak buraya konumlandırılması beklenmektedir.

Modül 3 binasının inşa edilerek Kompost ve Mantar Yetiştirme laboratuvarı ile Malç Üretim ve Uygulama Laboratuvarı’nın kurulması gerekmektedir. Yine Modül 2 binasının inşa edilerek Odun Plastik Kompozitleri (OPK) Üretim Laboratuvarı (Ekstruder Cihazı ve Rootex E22 Laboratuvar Tipi Enjeksiyon Hattı) ile Kimya Laboratuvarı’nın kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm laboratuvarlarımız aktif hale getirilip gerekli personel sağlandığı takdirde başta TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı başvurusu olmak üzere TÜBİTAK projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri, Sosyal Projeler, MARKA Projeleri ve Avrupa Birliği Projeleri hayata geçirilecektir.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.