Laboratuvarlarımız

Malç Materyali Üretim ve Araştırma Laboratuvarı

Malç materyalleri peyzaj ve tarım alanlarında sorun olan yabancı otları kontrol etmekle birlikte, toprağı korumak ve verimliliğini artırmak amacıyla tercih edilen materyallerdir.

Malç materyali üretim laboratuvarında, Batı Karadeniz Bölgesindeki budanmış fındık dalları ve mısır sapları başta olmak üzere, ülkemizdeki bazı bitkisel atıkların katma değeri yüksek malç ürününe dönüştürülerek pestisit kullanımının azaltılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla peyzaj ve tarım alanlarında kullanılan malç materyali üretimi yapılmaktadır. Bu amaçla laboratuvara getirilen budanmış fındık dalları, park ve bahçelerdeki bazı ağaç dalları ve danelik mısır sapları öncelikle dal parçalama makinasında öğütülmektedir. Öğütülen materyal dayanıklı olması amacıyla kurutulduktan sonra farklı büyüklüklerde ambalajlanmaktadır. 

Marmara Bölgesindeki bazı bitki atıklarının dış mekan süs bitkileri, tıbbi bitkiler ve sebze üretim alanlarında malç olarak kullanımı konusunda; ikisi DÜBAP (Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri), biri ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere toplam üç proje yürütülmektedir.

 

Tarımsal Kompost Üretim ve Araştırma Laboratuvarı

Kompost pek çok alanda kullanılabilen doğal bir gübre ve üretim materyalidir. Doğal gübre olarak; peyzaj alanlarında iç ve dış mekân bitkilerinde, fidan ve fideliklerde, hobi bahçelerinde, çim alanlarında, hayvancılık sektöründe üretim materyali olarak da profesyonel solucan yetiştiriciliğinde ve hayvan altlığı olarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılır.

Tarımsal Kompost Üretim Laboratuvarında, Batı Karadeniz Bölgesindeki bazı tarımsal atıkların (budanmış fındık dalları, fındık zürufu vb.) dal öğütme makinasında öğütülmesi ve sonrasında sığır gübresi ile karıştırılarak kompostlaştırma işlemiyle oluşan kompost materyalinin ambalajlanması ile katma değeri yüksek kompost materyalleri elde edilmektedir. Kompostlaştırma işlemi, DÜTAGAM bahçesinde açık alana tesis edilen 1m3 hacimli kompost ünitelerinde doğal olarak yapılmaktadır. Kompost ünitelerine konulan materyaller ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 3 aylık fermentasyon süresi sonunda olgunlaştıktan sonra, kalite açısından değerlendirilerek paketlenmektedir.

Laboratuvar bünyesinde "Çeşitli fındık atıkları ile taze sığır gübresi karışımlarının kompost gübreye dönüştürülerek sebze yetiştiriciliğinde kullanılabilme ve ticarileştirilebilme potansiyellerinin belirlenmesi” konusunda bir çalışma yürütülmektedir.

 

Mantar Kompostu Hazırlama Laboratuvarı

Kompost hazırlama laboratuvarında, mantar üretim laboratuvarında üretimi yapılacak olan tıbbi ve yenilebilir mantarların üretim öncesi hazırlık işlemleri ve üretim sonrası yapılacak olan iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir. Kompost malzemelerinin öğütülmesi, nemlendirilmesi, kompost poşetlerine aktarılması ve steril hale getirilmesi, mantar misel ekim işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi ön hazırlık işlemleri kompost hazırlama laboratuvarında yapılmaktadır. Üretilen mantarların kurutulması, paketlenmesi ve nihai ürünlere dönüştürülmesi bu laboratuvarda yapılmaktadır.

 

Mantar Üretim Laboratuvarı

Kompost hazırlama laboratuvarında hazırlık işlemleri tamamlanan kompostlar mantar üretim laboratuvarın transfer edilmektedir. Mantar üretimi için gerekli olan klimatik şartlar (sıcaklık, bağıl nem, CO2, O2) bu laboratuvarda bulunan cihazlarla sağlanmaktadır. Mevcut laboratuvarda yılın her mevsimi iklim şartlarından bağımsız olarak mantar yetiştirilmesi sağlanabilmektedir. Mantar üretim laboratuvarında, fındık sert kabuğu, fındık yeşil kabuğu (züruf), kayın talaşı, meşe talaşı ve buğday sapı gibi tarımsal atıklardan başta İstiridye mantarı (Pleurotus ostreatus) olmak üzere Şitaki (Lentinus edodes) ve Reishi (Ganoderma lucidum) gibi tıbbi ve yenilebilir mantarlar üretilebilmektedir.

 

Selüloz Kağıt Karton Ambalaj Laboratuvarı

Mevcut olan Kağıt hamuru pilot tesisi ile günde 8 kg kağıt hamuru üretilebilmektedir. 

 Kağıt Hamuru Pilot Tesisi