Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Orhan KILIÇARSLAN (Başkan)

Prof. Dr. Recai ÖZCAN

Doç. Dr. Sibel BAYRAM

Doç. Dr. Furat AKDEMİR

Öğr. Gör. Eyüp AYDOĞDU