Amaç-Vizyon-Misyon

AMAÇ

DÜ TÖMER, Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metninde belirlenmiş olan hususlar kapsamında Türkiye’de eğitimini devam ettirmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere günlük yaşamlarında yardımcı olabilecek; duygu ve düşüncelerini Türkçe olarak aktarabilecek bir eğitim verme hedefi taşır. Öğrenciler, Türkçe eğitim programı sayesinde Türk toplumunun yaşayışını, kültürünü ve düşünce mirasını öğrenirler.

VİZYON

Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜ-TÖMER) Türkçe dili öğretiminde teorik eğitimi uygulama ile birleştirerek katılımcılarına 4 (okuma, dinleme, konuşma, yazma) temel dil bilgi ve becerilerinin kazandırılması için gerekli öğrenme ortamı oluşturmaktır.

MİSYON

Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜ-TÖMER) tarafından yürütülen Türkçe hazırlık eğitimi programının temel hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak; öğrenme yöntem ve tekniklerini üniversitemizin genel vizyonuna ve uluslararası niteliklere uygun bir biçimde geliştirmek; öğrencilerimize çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla Türkçe dil eğitimi fırsatı sunmak ve Türkçeyi gerek akademik gerekse de sosyal gereksinimler için etkili kullanma becerisi kazandırmaktır.