İdari Yapı

Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KILIÇARSLAN

Merkez Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Eyüp AYDOĞDU