Video Akademik

Sunum Yükleme

Sunumda İşlem Yapma

Kamera Açma

Ekran Paylaşımı

Öğrenci İle İletişim

Anket Yapma

Öğrenciye Sunum Yetkisi Verme

Yoklama Alma

Ders Arası Verme

Dersi Bitirme