Akçakoca Meslek Yüksekokulu

Adalet Program Bilgileri

Hukuk Bölümü / Adalet Programı

Akademik Kadro

Öğr.Gör. Ercan YELMAN                         Öğr.Gör. Murat GEZİCİ                    Öğr.Gör. Veysel BABAHANOĞLU

ercanyelman@duzce.edu.tr                      muratgezici@duzce.edu.tr                 veyselbabahanoglu@duzce.edu.tr

                       
 Bölüm BaşkanBölüm Bilgileri ve Dersler

Yeni müfredata göre ders planları aşağıdaki gibidir :

ADALET PR.

Öğretim Programı için

Ders İçerikleri İçin

2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programı için