Akçakoca Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Programı Bilgileri

Muhasebe ve Vergi Bölümü / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Serkan YÜCEL                                 Dr. Öğr. Üyesi Zuhal KURBAN  

serkanyucel@duzce.edu.tr                                    zuhalkurban@duzce.edu.tr    

                        

  Bölüm Başkanı


Bölüm Bilgileri ve Dersler

Yeni müfredata göre ders planları aşağıdaki gibidir (2015-2016):


MUHASEBE ve VERGİ PR.

Öğretim Programı için <Tıklayınız!>

Ders İçerikleri için <Tıklayınız!>

2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programı için <Tıklayınız!>