Çilimli Meslek Yüksekokulu
17.02.2022

AÇIK KÜRSÜ ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Üniversitemiz tarafından “Deneyim ve Paylaşım Platformu” olan Açık Kürsü Etkinliği Meslek Yüksekokulumuz tarafından 17.02.2022 tarihi saat 14.00 da Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Tolga ALTAŞ ‘ın sunumuyla başlayıp öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Açık Kürsü etkinlik konusu “Covid 19 salgının öğrenim ve aile hayatı üzerine sosyal ve ekonomik etki” üzerine olmuştur.

Yapılan etkinlikte Dünyada ilk olarak 13 Ocak 2020’de tanımlanan COVID-19 hayatın her alanını olduğu gibi eğitimi de önemli ölçüde etkileri, salgın karşısında ülkemizin eğitime yönelik uyguladığı ortak politika okulların kapatılması konuşulmuştur.

Eğitim hakkının güvencede tutulmasından yükümlü olan karar vericilerin başta eğitmenler, akademik personeller, öğrenciler ve ebeveynler olmak üzere eğitim paydaşlarının bilgi edinme haklarını önceliklendirmesi ve karar alma süreçlerine katılım haklarını gözetmesi kriz dönemlerinin olumsuz etkilerinin giderilmesine katkıları hususunda öğrenciler fikir alış verişi ve verimli bir tartışma ortamı oluşmuştur.

Öğrenciler eğitimin paydaşları bölümünde öğrencilerin, akademiklerin ve velilerin salgın sürecinde karşı karşıya kaldıkları durumların önem yer aldığı, okulların kapanması ve evlerin aniden eğitim ortamına dönüşmesiyle öğrenciler, hocaların ve veliler uzaktan eğitime, rol ve sorumluluklarının değişmesine uyum sağlamak durumunda kaldıklarını ifade ederek uzaktan eğitim deneyimleri, evin fiziki ve teknolojik imkânlarının yanı sıra evde öğrencinin önceliklendirilebilmesi, kendine ait bir alanı olması, ebeveynlerin ya da bakım verenlerin desteğinin varlığı, velilerin dijital becerileri gibi etkenler doğrultusunda şekillendiği ifade edilmiştir.