Meslek Yüksekokulumuzda Önceki Yıllarda Görev Yapan Personellerimiz

Görev Yapan Personel

Görev Aralığı

Mevcut Görevi

Dr.Öğr.Üyesi Adem ÇİÇEK

2006-2012

Prof. Dr. Adem ÇİÇEK,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi A.Hakan POLAT

2012-2013

Dr.Öğr. Üyesi A.Hakan POLAT,

D.Ü. Sanat, Tasarım ve Mim.Fak. Dekan Yrdc.

Öğr.Gör. Abdurrahman ÇETİN

2010-2012

Öğr.Gör. Abdurrahman ÇETİN,

S.Ü. Adapazarı MYO.

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan SAMTAŞ

2010-2012

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan SAMTAŞ,

D.Ü. Mühendislik Fak. Mekatronik Müh.Bölümü

Öğr.Gör. Turgay KIVAK

2008-2013

Doç.Dr. Turgay KIVAK,

D.Ü. Teknoloji Fak. Makine ve İmalat Müh. Böl.

Öğr.Gör. Ergün EKİCİ

2009-2013

Doç.Dr. Ergün EKİCİ,

ÇOMÜ. Müh. Fak. Endüstri Müh. Bölümü

Hasan KÖKSAL

2008-2013

Hasan KÖKSAL,

D.Ü. İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri

Sinan Cengiz FİDAN

2010-2014

Sinan Cengiz FİDAN,

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Süleyman KORKMAZ

2013-2017

Süleyman KORKMAZ,

D.Ü. Orman Fak. Fakülte Sekreteri

Dr.Öğr.Üyesi Hasan ÖZDEMİR

2013-2017

Dr.Öğr.Üyesi Hasan ÖZDEMİR,

D.Ü. Orman Fak. Orman Mühendisliği Bölümü

Galip Efe ÇELİK

2016-2018

Galip Efe ÇELİK,

D.Ü. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Sekreteri

Osman ÇELİK

2017-2018

Osman ÇELİK,         

D.Ü. Düzce Meslek Yüksekokulu

Ahmet Volkan KARAKALE

2013-2019

Ahmet Volkan KARAKALE,

 D.Ü. Teknoloji Fakültesi

Öğr.Gör. Erman ZURNACI

2011-2020

 Dr.Öğr.Üyesi Erman ZURNACI, Kastamonu Üni. Müh.ve Mimarlık Fakültesi

Harun AKÇAY

2017-2020

Harun AKÇAY

Gümüşova Meslek Yüksekokulu Sekreteri

Mehmet Zeki AKTÜRK

2012-2021

Mehmet Zeki AKTÜRK

Mardin Artuklu Üniversitesi Teknisyen

Öğr.Gör. Selahattin BOLAT 2018-2021

Öğr.Gör. Selahattin BOLAT

Niğde Ömer Halisdemir Üni. Bor MYO 

Burak ÖZBEK 2016-2023