Cumayeri Meslek Yüksekokulu

İş Akış Şemaları

Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu İş Akış Şemaları 

1. Öğrenci İşleri

2. Personel İşleri

3. Mali İşler

4. Birim Evrak Sorumlusu 

5. Sivil Savunma Amiri

6. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

7. Teknik Birim

       8. Bölüm/Program Açılması