Staj

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Endüsriye Dayalı Eğitim(EDE) ile ilgili ikinci tarihlerin belirlenmesinde 2024-2025 Akademik takvimi esas alınmıştır. Belirlenen tarihler aşağıdaki gibidir.

  • Staj Tarihleri      
  •   1.Staj dönemi:       10 Haziran 2024-29 Temmuz 2024
  • 1.Staj dönemi Son Evrak teslim tarihi:     27 Mayıs 2024

          2. Staj dönemi:        05.08.2024-13.09.2024 

  • 2. staj dönemini seçme hakkı bulunan öğrenciler:

    ·30 Ağustos günü staj yaptığı işyeri çalışan öğrenciler

    ·30 Ağustos günü tatilse hafta sonu eksik günü tamamlayabilecek öğrenciler

     Mülakat Tarihleri:

1.Staj dönemi: Mezun durumdaki öğrenciler 5-9 Ağustos 2024  (Mülakat gün ve saati bölüm staj koordinatörü tarafından belirlenecektir.)Mezun durumda olmayan öğrenciler 30.09.2024-4.10.2024  (Mülakat gün ve saati bölüm staj koordinatörü tarafından belirlenecektir.)

2.Staj dönemi: 30.09.2024-4.10.2024 (Mülakat gün ve saati bölüm staj koordinatörü tarafından belirlenecektir.)

Staj Koordinatörleri

Staj Defteri

Staj Başvuru Formları (3 Suret) 

Staj Başvuru Formları (Cep Telefonları İçin)

Örnek Staj Defteri