24.11.2023

Anket Çalışması

 "Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık, Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalık Düzeylerinin Siber Zorbalık Davranışları ile İlişkisinin İncelenmesi" çalışması  https://forms.gle/d6mducNiVctVRrMp8  adresinden ulaşabilirsiniz.