İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri
Nurten ACAR
nurtenacar@duzce.edu.tr
Dahili: 7502
Bilgisayar İşletmeni
Ali TOKSÖZ
alitoksoz@duzce.edu.tr
Dahili: 7506
Bilgisayar İşletmeni
H.Mustafa KALIN
mustafakalin@duzce.edu.tr
Dahili: 7515
Teknisyen
Selim KARAÇOBAN
selimkaracoban@duzce.edu.tr
Dahili: 7508