Yüksekokul Yönetimi

  

 

Prof. Dr. Ali Etem GÜREL

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ

Müdür Yardımcısı

(İdari İşlerden Sorumlu)

Öğr.Gör. Seymen ÇİFTÇİ

Müdür Yardımcısı

(Eğitim Öğretimden Sorumlu)

 

Cem ARSLAN

Yüksekokul Sekreteri