Düzce Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetimi

  

 

Doç. Dr. Ali Etem GÜREL

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ

Müdür Yardımcısı

(İdari İşlerden Sorumlu)

Öğr.Gör. Seymen ÇİFTÇİ

Müdür Yardımcısı

(Eğitim Öğretimden Sorumlu)

 

Cem ARSLAN

Yüksekokul Sekreteri