Düzce Meslek Yüksekokulu
21.11.2022

E-DigiLit Projesi Hk.

"Enhancing Digital Literacy of University Students (E-DigiLit)" başlıklı, 2019-1-TR01-KA203-076155 numaralı Avrupa Birliği Erasmus+ KA203 Yüksek Öğretimde Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında desteklenen projenin faaliyetlerinin tamamlanarak edigilit.eu ve lms.edigilit.eu adreslerinde açık erişime sunulmuştur.