Düzce Meslek Yüksekokulu
1.06.2022

Anket Uygulaması

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür KAYAPINAR'ın Direct and Indirect Effects of E-Learning Quality Perception on Academic Performance in the Covid-19 Pandemic (Covid-19 Pandemisinde E-Öğrenme Kalite Algısının Akademik Performans Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri) isimli çalışması kapsamında Üniversitemiz öğrencilerine anket çalışması yapması uygun bulunmuştur. Aşağıdaki link adresinden katılım sağlanabilmektedir.

Ankete Giriş İçin Tıklayın