Düzce Meslek Yüksekokulu
10.05.2022

Muaythai Hakemlik Kursu Açılacaktır

Kurs yeri:

Düzce Gençlik ve spor il müdürlüğü konferans salonu
Kurs için İrtibat:
İbrahim KELEŞ ( İl Temsilcisi ) 0 531 747 50 81

 Kurs Eğitmenleri ve Görevlisi:
1 – Bülent ENİŞ – Uluslararası Hakem
2 – Muhammed Mahmut SAÇI – Uluslararası Hakem
3 – Abdullah KANDEMİR – Kurs Yöneticisi

MUAYTHAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

  1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr adresinden indirilebilir).
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Sabıka kaydı (E-Devlet – Adliyeden)
  4. En az Lise Mezunu olmak, öğrenim belgesi (Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)
  5. Sağlık raporu,
  6. 4 adet vesikalık fotoğraf
  7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
  8. Kursa katılım ücreti, Kimlik ve Diploma ücreti toplam 300 TL. Üniversite öğrencilerinden 250 TL. Bedensel Engellilere Ücretsizdir. Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmamaktadır.

Türkiye Muaythai Federasyonu

Banka hesap bilgileri

Banka adı: Türkiye Garanti Bankası

Özel gelir hesabı I B A N: TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

28-29 MAYIS 2022 TARİHLERİNDE DÜZCE ‘DE YAPILACAK OLAN MUAYTHAİ HAKEMLİK KURSUNA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

MUAYTHAİ HAKEMİ OLABİLME ŞARTLARI

Madde 24- Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) 18 Yaşından Küçük 50 Yaşından büyük olmamak. (24.12.2011 YKK)

d) Hakemlik yapmaya mani vücut arızası olmamak (ortopedik özürlü kişiler masa ve yan hakem   

     Kursuna katılabilirler).

e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile,  devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

g) Federasyonumuzun ceza talimatına göre ceza kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar