Düzce Meslek Yüksekokulu

Kurullar ve Komisyonlar

Yüksekokul Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Yunus BİÇEN Başkan Müdür
Öğr. Gör. Seymen ÇİFTÇİ Üye Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Süleyman ÇEVEN Üye Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ali Etem GÜREL Üye Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Tuncay KAP Üye Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Ferzan KATIRCIOĞLU Üye Öğretim Üyesi
Yüksekokul Kurulu
Doç. Dr. Yunus BİÇEN Başkan Müdür
Öğr. Gör. Seymen ÇİFTÇİ Üye Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Süleyman ÇEVEN Üye Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ayhan AYTİN Üye Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN Üye Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ümit YURT Üye Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ferzan KATIRCIOĞLU Üye Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK Üye Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Kudret YILMAZ
Üye Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Gülsüm YILDIRIZ Üye Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN Üye Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Çiğdem DURSUN Üye Bölüm Başkanı