Düzce Meslek Yüksekokulu

Kurullar ve Komisyonlar

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Ali Etem GÜREL Başkan Müdür
Öğr. Gör. Seymen ÇİFTÇİ Üye Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN Üye Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ümit YURT Üye Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Filiz DURSUN Üye Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Ferzan KATIRCIOĞLU Üye Öğretim Üyesi

Yüksekokul Kurulu

Doç. Dr. Ali Etem GÜREL Başkan Müdür
Öğr. Gör. Seymen ÇİFTÇİ Üye Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN Üye Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ayhan AYTİN Üye Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN Üye Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ümit YURT Üye Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Recep GÜLER Üye Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK Üye Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Kudret YILMAZ Üye Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Gülsüm YILDIRIZ Üye Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN Üye Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Çiğdem DURSUN Üye Bölüm Başkanı