İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri
Harun AKÇAY
Dahili: 7602
Bilgisayar İşletmeni
Ekrem ORAK
Dahili: 7626
Memur
Ahmet Ensar YILDIRIM
Dahili: 7624-7629
Teknisyen Yardımcısı
Emrah ÖZATA