Bölüm başkanlığı görev tanımı

BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMI

 

Görevin Adı               : Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı

Görevin Kapsamı      : Gümüşova Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir.

 

Görevi ve Sorumlulukları

 1. Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 2. Ders görevlendirmeleri ön hazırlığı ile ders ve sınav programlarını hazırlar.
 3. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavların hazırlanması, yürütülmesi ve düzenini sağlar.
 4. Öğrencilerin intibakı ve ders muafiyetleri için ilgili komisyona başkanlık eder.
 5. Öğretim elemanlarının çalışma saatlerine uyması ve mesai devamlılığını takip eder.
 6. Öğretim elemanlarının faaliyet raporlarını takip eder.
 7. Akademik personel izin durumları takip eder.
 8. Son altı aylık sunumların organizasyonunda görev alır.
 9. Bölümün hedeflerinin gerçekleştirilmesini kontrol eder ve bu konuda Kalite Yönetim Temsilcisi ile birlikte çalışır.
 10. Öğrenci İşleri ve talep dilekçelerinin değerlendirilmesi.
 11. Makine ve Metal Bölüm Başkanlığı ve Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanlığı işlemlerinin takibi
 12. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na bağlı yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

Yetkileri

  1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
  3. İmza yetkisine sahip olmak,
  4. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
  5. Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

En Yakın Yöneticisi

Müdür Yardımcısı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

Öğretim Görevlileri, Bölüm Sekreterleri

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

Sorumluluk (Meslek Yüksekokul Bölüm Başkanları)

Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

Görevin Adı               : Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Görevin Kapsamı      : Gümüşova Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir.

 

Görevi ve Sorumlulukları

 1. Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 2. Ders görevlendirmeleri ön hazırlığı ile ders ve sınav programlarını hazırlar.
 3. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavların hazırlanması, yürütülmesi ve düzenini sağlar.
 4. Öğrencilerin intibakı ve ders muafiyetleri için ilgili komisyona başkanlık eder.
 5. Öğretim elemanlarının çalışma saatlerine uyması ve mesai devamlılığını takip eder.
 6. Öğretim elemanlarının faaliyet raporlarını takip eder.
 7. Akademik personel izin durumları takip eder.
 8. Son altı aylık sunumların organizasyonunda görev alır.
 9. Bölümün hedeflerinin gerçekleştirilmesini kontrol eder ve bu konuda Kalite Yönetim Temsilcisi ile birlikte çalışır.
 10. Öğrenci İşleri ve talep dilekçelerinin değerlendirilmesi.
 11. Makine ve Metal Bölüm Başkanlığı ve Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanlığı işlemlerinin takibi
 12. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na bağlı yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

Yetkileri

  1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
  3. İmza yetkisine sahip olmak,
  4. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
  5. Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

En Yakın Yöneticisi

Müdür Yardımcısı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

Öğretim Görevlileri, Bölüm Sekreterleri

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

Sorumluluk (Meslek Yüksekokul Bölüm Başkanları)

Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.