Formlar

KMYO-FR-001 Doküman Hazırlama ve Revizyon İstek Formu

KMYO-FR-002 Düzeltici Faaliyet Formu

KMYO-FR-003 Kurumsal Bilgi Formu

KMYO-FR-004 Hizmet İçi Eğitim Talep Formu

KMYO-FR-005 Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Formu

KMYO-FR-006 Hizmet İçi Eğitim Takip Formu

KMYO-FR-007 Protokol Formu

KMYO-FR-008 Dış Paydaş Görüşme Formu

KMYO-FR-009 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü

KMYO-FR-010 Genel Amaçlı Dilekçe Formu

KMYO-FR-011 Özel Gereksinimi Olan Öğrenci Başvuru Formu

KMYO-FR-012 Sürekli İyileştirme Formu

KMYO-FR-013 Öğrenci Dilek ve Temenni Formu

KMYO-FR-014 Tek Ders Sınavı Talep Formu

KMYO-FR-015 Çift Ders Sınavı Talep Formu

KMYO-FR-016 Bologna Bilgi Paketi Bilgilendirmesi Formu

KMYO-FR-017 Mazeret Sınav Dilekçesi Formu

KMYO-FR-018 Harç İadesi Başvuru Formu

KMYO-FR-019 Akademik Danışman Bireysel Görüşme Formu

KMYO-FR-020 Akademik Danışman Toplu Görüşme Formu

KMYO-FR-021 Birim Oryantasyon Takip Formu

KMYO-FR-022 Ders İçeriği Değerlendirme Formu

KMYO-FR-023 Sınav Soruları ile Öğrenme Çıktıları İlişki Formu

KMYO-FR-024 Odak Grup Görüşme Formu

KMYO-FR-025 Yönetim Gözden Geçirme Formu

KMYO-FR-026 Staj Başvuru Formu

KMYO-FR-027 Görev Tanımları Tebliğ Tebellüğ Formu

KMYO-FR-028 Lojistik Programı Staj Yeri Uygunluk Formu

KMYO-FR-029 Komisyon Faaliyet Raporu Formu

KMYO-FR-030 Sınav Görev Değişikliği Bildirim Formu

KMYO-FR-031 Program Başarı Analiz Formu

KMYO-FR-032 Akran Başvuru Formu (Akademik Destek Verecek)

KMYO-FR-033 Akran Başvuru Formu (Akademik Destek Talep Eden)

KMYO-FR-034 Performans Değerlendirme Formu

KMYO-FR-035 Taahhütname Tutanağı

KMYO-FR-036 Staj Değerlendirme Formu

KMYO-FR-037 Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi

KMYO-FR-038 Ders Materyali Takip Formu

KMYO-FR-039 Ramak Kala Olay / Tehlikeli Durum Bildirim Formu

KMYO-FR-040 Öğrenci İzleme ve Değerlendirme Formu

KMYO-FR-041 Sınav Evrakı Teslim ve Takip Formu

KMYO-FR-042 Sınav Evrakları Devir Teslim Formu

KMYO-FR-043 Devamsızlık Formu

KMYO-FR-044-Bölüm-Program Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılımcı Listesi Formu

KMYO-FR-045 Bölüm-Program Öğrenci Temsilciliği Seçim Sonuç Tutanağı Formu

KMYO-FR-046 Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılımcı Listesi Formu

KMYO-FR-047 Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı Formu

KMYO-FR-048 KMYO Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu Bireysel Görüşme Formu

KMYO-FR-049 KMYO Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu Görüşme Aylık Kayıt Çizelgesi Formu

KMYO-FR-050 Klasik Sınav Soruları- Ders Öğrenme Çıktıları İlişkilendirme Formu

KMYO-FR-051 Kalite Eğitim Talep Formu

KMYO-FR-052 Kalite Eğitim Katılım Formu

KMYO-FR-053 Eğitim Değerlendirme Formu

KMYO-FR-054 Katılımcı Değerlendirme Formu

KMYO-FR-055 Yönetişim Toplantısı Tutanak Formu

KMYO-FR-056 Azami Süre Sonu Sınavı Başvuru Formu

KMYO-FR-057 Toplantı Raporu Formu

KMYO-FR-058 PUKÖ Döngüsü Kayıt Formu

KMYO-FR-059 Toplumsal Katkı Faaliyeti Çıktı Değerlendirme Formu

KMYO-FR-060 Sınav Evrakı Formu

KMYO-FR-061 Dilek - Öneri - Şikayet Kutusu Takip Formu

KMYO-FR-062 Dilek - Öneri - Şikayet Kutusu Açma Takip Formu

KMYO-FR-063 Toplantı Katılım Formu

KMYO-FR-064 Çift Anadal Programı Başvuru Formu

KMYO-FR-065 Talep ve Arıza Bildirim Formu

KMYO-FR-066 Akademik Görev Dağılım Çizelgesi 

KMYO-FR-067 Genel Temizlik Formu

KMYO-FR-068 Derslik Temizliği Takip Çizelgesi Formu

KMYO-FR-069 Ofis Temizlik Formu

KMYO-FR-070 Laboratuvar Temizlik Takip Formu

KMYO-FR-071 Tuvalet Temizlik Takip Formu

KMYO-FR-072 Bölüm Başkanlığı Durum Raporu Formu

KMYO-FR-073 Eğitim Öğretim Hazırlık Kontrol Formu