Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Formlar

FR-001 Doküman Hazırlama ve Revizyon İstek Formu

FR-002 Düzeltici Faaliyet Formu

FR-003 Kurumsal Bilgi Formu

FR-004 Hizmet İçi Eğitim Talep Formu

FR-005 Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Formu

FR-006 Hizmet İçi Eğitim Takip Formu

FR-007 Protokol Formu

FR-008 Dış Paydaş Görüşme Formu

FR-009 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü

FR-010 Genel Amaçlı Dilekçe Formu

FR-011 Özel Gereksinimi Olan Öğrenci Başvuru Formu

FR-012 Sürekli İyileştirme Formu

FR-013 Öğrenci Dilek ve Temenni Formu

FR-014 Tek Ders Sınavı Talep Formu

FR-015 Çift Ders Sınavı Talep Formu

FR-016 Bologna Bilgi Paketi Bilgilendirmesi Formu

FR-017 Mazeret Sınav Dilekçesi Formu

FR-018 Harç İadesi Başvuru Formu

FR-019 Akademik Danışman Bireysel Görüşme Formu

FR-020 Akademik Danışman Toplu Görüşme Formu

FR-021 KMYO Birim Oryantasyon Takip Formu

FR-022 Ders İçeriği Değerlendirme Formu

FR-023 Sınav Soruları ile Öğrenme Çıktıları İlişki Formu

FR-024 Odak Grup Görüşme Formu

FR-025 KMYO Yönetim Gözden Geçirme Formu

FR-026 Staj Başvuru Formu

FR-027 Görev Tanımları Tebliğ Tebellüğ Formu

FR-028 Lojistik Programı Staj Yeri Uygunluk Formu

FR-029 KMYO Komisyon Faaliyet Raporu Formu

FR-030 Sınav Görev Değişikliği Bildirim Formu

FR-031 Program Başarı Analiz Formu

FR-032 Akran Başvuru Formu (Akademik Destek Verecek)

FR-033 Akran Başvuru Formu (Akademik Destek Talep Eden)

FR-034 Performans Değerlendirme Formu

FR-035 Taahhütname Tutanağı

FR-036 Staj Değerlendirme Formu

FR-037 Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi

FR-038 Ders Materyali Takip Formu

FR-039 Ramak Kala Olay / Tehlikeli Durum Bildirim Formu

FR-040 Öğrenci İzleme ve Değerlendirme Formu

FR-041 Sınav Evrakı Teslim ve Takip Formu

FR-042 Sınav Evrakları Devir Teslim Formu

FR-043 Devamsızlık Formu

FR-044-Bölüm-Program Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılımcı Listesi Formu

FR-045 Bölüm-Program Öğrenci Temsilciliği Seçim Sonuç Tutanağı Formu

FR-046 Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılımcı Listesi Formu

FR-047 Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı Formu

FR-048 KMYO Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu Bireysel Görüşme Formu

FR-049 KMYO Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu Görüşme Aylık Kayıt Çizelgesi Formu

FR-050 Klasik Sınav Soruları- Ders Öğrenme Çıktıları İlişkilendirme Formu

FR-051 Kalite Eğitim Talep Formu

FR-052 Kalite Eğitim Katılım Formu

FR-053 Eğitim Değerlendirme Formu

FR-054 Katılımcı Değerlendirme Formu

FR-055 Yönetişim Toplantısı Tutanak Formu

FR-056 Azami Süre Sonu Sınavı Başvuru Formu