Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

İletişim ve Tanıtım Komisyonu

İLETİŞİM ve TANITIM KOMİSYONU GÖREV TANIMI


Görevin Adı               : İletişim ve Tanıtım Komisyonu

Görevin Kapsamı      : Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; personel, öğrenci ve tüm paydaşlara birimi tanıtıcı faaliyetler yürütmek ve etkili bir iletişim kurmak.

 

Görevi ve Sorumlulukları

  • 1-Öğrenci, mezun, personel ve tüm paydaşların etkili bir biçimde iletişimlerini koordine etmek.
  • 2-Okul ve bölümleri tanıtıcı sunum ve tanıtıcı afişlerin hazırlanmasını sağlamak. Hazırlanan ilgili materyalleri gerekli kurum ve kuruluşlara dağıtımını sağlamak.
  • 3-Kurum internet sitesinde ilgili tanıtım çalışmalarına yardımcı olmak ve etkili bir tasarım yapmak.
  • 4-Akademisyen öğrenci arasındaki iletişimin kuvvetlenmesini sağlama adına, bir araya getiren etkinlikler (piknik, söyleşi, panel vb.) düzenlemek.
  • 5-Sürekli gelişim için materyalleri güncellemek.


Yetkileri

  • 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  • 2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

  • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
  • 2-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
  • 3-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Komisyonlarda görevli Öğretim Elemanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

KOMİSYON   :İletişim ve Tanıtım Komisyonu             

BAŞKAN        :Öğr.Gör.İlyas Temel ŞAFAK               

ÜYE               :Öğr.Gör. Ebubekir ALTIOK

ÜYE               :Öğr.Gör.İpek SOLAK

ÜYE               :Öğr.Gör.Sedat KAYA