Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Okulumuz Hakkında

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu olarak; Düzce Üniversitesi misyon, vizyon ve temel değerleri ışığında genel ve birim kalite politika ve hedefleriyle uyumlu olarak kaliteyi kurum kültürü olarak benimseyen ve tüm süreçlerine dahil eden, sürekli iyileştirme felsefesi ile kendisini analiz ederek değerlendiren ve geliştiren tüm paydaşların memnuniyetini ve tam katılımını esas alan hizmetler sunmayı ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamayı kalite güvencesi politikamızdır.

Kalite Politikamız

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu olarak; iç ve dış paydaşlarımızla uyumlu bir strateji oluşturularak ülkemiz ve üniversitemiz misyon ve vizyonunu temel alan; etik değerlere bağlı; araştırmacı, girişimci, sektörün mevcuttaki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yenilikçi bireylerin yetiştirilmesine tüm imkanlarımızı seferber etmek temel kalite politikamızdır.

Kalite Hedeflerimiz

  • Kalite politikasını etkin ve etkili bir yapıda uygulanmasını sağlayarak meslek yüksekokulumuzun misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak.
  • Tüm idari ve akademik süreçlerin şeffaflığını sağlayarak çözüm odaklı stratejiler geliştirmek.
  • Öğrencilerimizin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yetiştirilmesini teşvik etmek.
  • Eğitim – öğretim sürecinde tüm paydaşlarla mesleki ve sosyal iş birlikleri oluşturarak çalışmalar yürütmek.
  • Çağdaş eğitim ortamı sağlanarak eğitimde niteliğin arttırılmasını sağlamak.

KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu olarak; Düzce Üniversitesi misyon, vizyon ve temel değerleri ışığında genel ve birim kalite politika ve hedefleriyle uyumlu olarak kaliteyi kurum kültürü olarak benimseyen ve tüm süreçlerine dahil eden, sürekli iyileştirme felsefesi ile kendisini analiz ederek değerlendiren ve geliştiren tüm paydaşların memnuniyetini ve tam katılımını esas alan hizmetler sunmayı ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamayı kalite güvencesi politikamızdır. 

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir mesleki eğitim kurumu olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

Vizyon

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir mesleki eğitim kurumu olmaktır.