Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Eğitim Komisyonu

EĞİTİM KOMİSYONU GÖREV TANIMI


Görevin Adı               : Eğitim Komisyonu

Görevin Kapsamı      : Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun eğitim faaliyetlerinin ilkelere bağlı uygulanmasında Yüksekokul eğitim işlerini koordine eder.

 

Görevi ve Sorumlulukları

 • 1-Öğrencilerle ilgili işleri takip etmek,
 • 2-Öğrencilerin burs başvurularını almak ve burs komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlanmasını sağlamak.
 • 3-Öğrenci temsilci seçimi için sandık kurulu-seçim kurulu işlemlerini koordine ederek sonuçlandırmak.
 • 4-Sınav sonuçlarına itiraz dilekçelerini kabul edilip yeniden değerlendirilmesini sağlamak,
 • 5-Staj işlemlerinde öğrencilerin staj yeri bulmasına yardımcı olmak ve yönlendirmek,
 • 6-Eğitimin sürekliliği için gerekli planlamaları yapmak ve bölüm başkanlıklarına sunmak.


Yetkileri

 • 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • 2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • 2-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • 3-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Komisyonlarda görevli Öğretim Elemanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

   KOMİSYON                BAŞKAN                             ÜYE

 Eğitim Komisyonu      Öğr.Gör. Ömer ÖZDEMİR         Öğr.Gör.Mehmet Şirin YILDIZ             ÜYE                    ÜYE                              ÜYE
             Öğr.Gör.Ece ALKAN                 Öğr.Gör.Elif SAHTİYANCI                        Öğrenci Dilara YAZICI