Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Günleri Komisyonu

Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Günleri Komisyonu


Görevin Adı               : Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Günleri Komisyonu

Görevin Kapsamı      : Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun tanıtımını yapmak. Öğrenciler ve Yüksekokul personeline yönelik kariyer günleri düzenlemek.

Görevi ve Sorumlulukları

 • 1-Öğrencileri kariyer imkânları konusunda bilgilendirerek farkındalık oluşturmak.
 • 2-İş ve Kariyer ile ilgili alanlarında uzman kariyer yapmış kişilerle öğrencileri panel, seminer, söyleşiler vb. düzenleyerek buluşturmak ve devamlılığı sağlamak.
 • 3-Etkinlik, yarışma, eğlence, münazara, girişimcilik günleri, kariyer günleri gibi faaliyetler düzenleyerek öğrencileri bir araya getirmek ve etkileşimler oluşturarak dikkat çekmek,
 • 4-Yayınlar çıkararak, hem üyelerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak hem de bilgilendirmek,
 • 5-İş, kariyer ve yönetim kongrelerine katılmak, Üniversitemizde benzer kongreler, seminerler, söyleşiler vb. düzenlemek,
 • 6-CV yazma, mülakat teknikleri vb. eğitimler düzenleyerek üyelerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,
 • 7-Üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler ile öğretim elemanlarını bir araya getirecek forum ya da toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişi için ortam sağlama adına koordine etmek.

Yetkileri

 • 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • 2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • 2-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • 3-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Komisyonlarda görevli Öğretim Elemanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

KOMİSYON   :Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu            

BAŞKAN        :Öğr.Gör.İbrahim BİLGİÇ                

ÜYE               :Öğr.Gör.Hakan ÖZTÜRK

ÜYE               :Öğr.Gör.Burak YÜKSEL

ÜYE               :Öğr.Gör.Ahmet ÇAĞLI

ÜYE               :Öğrenci Ömer CANIM

ÜYE               :Dış Paydaş Fatih KUMBASAR