Öğrenci Kalite Elçisi Komisyonu

Başkan:                      Ayşen IŞIK (Harita ve Kadastro Programı 2. Sınıf)

Başkan Yardımcısı:   Şura KARTAL (Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı1. Sınıf)

Üye                             Taha Resul SÖZER Lojistik Programı1. Sınıf)

Üye                              Yusuf YAMAN (Harita ve Kadastro Programı 1. Sınıf)

Üye                               Sümeyra YILDIRIM (Geleneksel El Sanatları Programı1.Sınıf)

Üye                               Emine Gül GÜMÜŞ (Geleneksel El Sanatları Programı 2.Sınıf)

Üye                               Şefaat Ezgi MIZRAK (Çevre Koruma Kontrol Programı 2. sınıf)

Üye                               Sefa ACIMAZ (Çevre Koruma Kontrol Programı1. Sınıf)

Üye                               Şule ALEMDAR Polimer Teknolojisi Programı1. sınıf)

Üye                               Müyesser IŞIKKAYA (Polimer Teknolojisi Programı 2. sınıf)

Üye                               Sude ÖZEN (Yapı Ressamlığı Programı 2. Sınıf)

Üye                               Merve KA RALI (Lojistik Programı2. SINIF)

Üye                               Yunus Emre İNAN (Dış Ticaret Programı 2. sınıf)

Üye                                Enes YILMAZ (Dış Ticaret Programı1. Sınıf)

Üye                                Betül SÖNMEZ (Yapı Ressamlığı 1.Sınıf)

Üye                                Emir CALCALI (Afet ve Acil Durum Yönetimi Programı 2. Sınıf)

KMYO-GR-032 Öğrenci Kalite Elçisi Komisyonu Görev Tanımı

KMYO-PR-009 Öğrenci Kalite Elçisi Prosedürü