Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Staj Komisyonu

STAJ KOMİSYONU GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

1. Yüksekokulun staj eğitim uygulamalarını planlamak ve uygulamak,

2. Öğrencilerin stajlarını uygun yerlerde yapabilmesine imkan sağlayacak şekilde gerekli yazışmaları yapmak.

3. Staj defterleri hakkında bilgi vermek.

4. Staj yapacak öğrencilerin denetimi sağlamak ve bu amaçla gerekli yazışmaları yapmak,

5. Öğrencileri staj konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek,

6. Öğrencilerin staj yapacakları iş yerlerinin uygunluğunu belirlemek,

7. Staj başlama ve bitiş tarihlerini düzenlemek,

8. Öğrencilerin; son yarıyılında, isteğe bağlı olarak, uygulamalı çalışmalar yapmak üzere yarı zamanlı olarak iş dünyası deneyimi kazanmaları amacıyla ilgili meslek kuruluşlarına yönlendirilmesini sağlamak.

9. Meslek ile ilgili kuruluşlar ve işverenler ile sürekli iletişim halinde bulunarak mezunlara ulaşabilmek için gerekli posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası, faks numarası gibi bilgilerini toplamak ve bir bilgi bankasına kaydetmek,

10. Öğrenciler ile özel sektör kuruluşlarını bir araya getirecek forum, toplantı, söyleşi, protokol gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişi ortamını sağlamak,

11. Yeni başlayan öğrenciler için anket hazırlar, uygular, değerlendirir ve sonuçları bir rapor halinde Müdürlüğe bildirmek.

12. Öğrencilerin ilgili komisyon konusundaki şikâyetlerini almak ve değerlendirmek.

13. İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü ile koordineli çalışmak.

KOMİSYON :STAJ KOMİSYONU

BAŞKAN      :Öğr.Gör.Ömer ÖZDEMİR

ÜYE             :Öğr.Gör.Ali KURU

ÜYE             :Dr.Öğr.Üyesi Gümüş Funda GÖKÇE

ÜYE             :Öğr.Gör.Ayşe SOY TEMÜR

ÜYE             :Öğr.Gör.Dr.Yusuf PARLAK

ÜYE             :Öğr.Gör.Ahmet ÇAĞLI

ÜYE             :Öğr.Gör.İbrahim BİLGİÇ

ÜYE             :Doç.Dr.Haydar GÖKSU