Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU GÖREV TANIMI


Görevin Adı               : Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Görevin Kapsamı      : Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; stratejik planı doğrultusunda diğer ülkelerdeki üniversiteler, yükseköğretim kurumları ve çeşitli organizasyonlarla bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü ilişkilerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak.

Görevi ve Sorumlulukları

 • 1-Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ve diğer organizasyonlar ile yapılan işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık ve yürütme çalışmalarını yapmak.
 • 2-Avrupa Birliği Eğitim Programları (Erasmus vb.) ile bu programların alt alanlarıyla ilgili olarak yapılan teklif çağrılarını değerlendirip, başvuruları yapmak.
 • 3-YÖK tarafından Mevlana Programı, Uluslararası Öğrenciler, Farabi Programı, Bologna süreci ve diğer uluslararası faaliyetler konusunda yapılan teklif çağrılarını değerlendirip, başvuruları yapmak, sözleşmeleri imzalamak ve düzenli olarak ara ve final raporlarını göndermek.
 • 4-Üniversitenin Bologna Sürecine ilişkin faaliyetlerde diğer ilgili komisyonlara ve birime yardımcı olmak.
 • 5-Üniversiteye gelen yabancı öğrencilerin ve personelin her türlü başvuru, kabul, karşılama, yerleştirme ve takiplerinin yapılmasını sağlamak.
 • 6-Yurtdışına gidecek olan öğrenci ve personelin hareketliliği için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili ilkeleri uygulamak, resmi yazıları hazırlamak, kişileri yönlendirmek ve yol göstermek.
 • 7-Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunmak.

Yetkileri

 • 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • 2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • 2-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • 3-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Komisyonlarda görevli Öğretim Elemanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

KOMİSYON   :Uluslararası İlişkiler Komisyonu             

BAŞKAN        :Öğr.Gör. Ayşe SOY TEMUR              

ÜYE               :Öğr.Gör. Sude S. BALKANCI

ÜYE               :Öğr.Gör.İlyas İlker İŞLER

ÜYE               :Öğrenci Büşra KESKİN