Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet Komisyonu

MEZUNİYET KOMİSYONU GÖREV TANIMI


Görevin Adı               : Mezuniyet Komisyonu

Görevin Kapsamı      : Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; stratejik planı doğrultusunda mezun durumunda olan öğrencilerle Yüksekokul arasındaki iletişimi sağlamak, mezuniyet programını hazırlamak.

 

Görevi ve Sorumlulukları

  • 1-Bölümlerden mezun olacak son sınıf öğrencilerinden istatistiksel bilgiler toplamak üzere bir anket hazırlar ve bu öğrencilerin mezun olmadan hemen önce anket formlarını doldurmalarını sağlamak.
  • 2-Her yıl yapılacak olan mezuniyet programını hazırlamak.
  • 3-Mezuniyet için gelen ailelere rehberlik yapmak.
  • 4-Yapılan çalışmalarla ilgili doküman, CD gibi belgelerin bulunduğu klasörü Yıllık raporu ile birlikte okul müdürlüğüne sunmak ve okul müdürünün vereceği konu ile ilgili diğer talimatları yürütmek.


Yetkileri

  • 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  • 2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

  • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
  • 2-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
  • 3-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Komisyonlarda görevli Öğretim Elemanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

KOMİSYON   :Mezuniyet Komisyonu     

BAŞKAN        :Öğr.Gör.Elif SAHTİYANCI

ÜYE               :Öğr.Gör. Sedat KAYA

ÜYE               :Öğr.Gör.Dr.Yusuf PARLAK

ÜYE               :Öğr.Gör.İhsan Korhan BAŞER

ÜYE               :Öğrenci Oğuzhan SAKALSIZ