Akran Danışmanlığı Sistemi

Konularına hâkim öğrencilerimizin akranlarına akademik destek vermelerini sağlamak için oluşturulan; programının  ilgili dersini en az BA harf notu ile başarmış (ders öğretim elemanı ve danışman onayı ile) 2. sınıf öğrencilerinin gönüllülük esası ile 1. sınıf öğrencilerine destek olmasını hedefleyen sistemin; yöntem ve esasları aşağıda yer alan belgelerle sunulmaktadır.