Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Bologna Komisyonu

BOLOGNA KOMİSYONU GÖREV TANIMI


Görevin Adı               : Bologna Komisyonu

Görevin Kapsamı      : Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun Bologna eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde, ders AKTS ve içeriklerini koordine eder.

Görevi ve Sorumlulukları

 • 1-Bologna Sürecinin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak.
 • 2-Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak,
 • 3-Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek,
 • 4-Bologna Süreciyle ilgili, Yükseköğretim Kurulunun, Avrupa yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların etkinliklerini izlemek,
 • 5-Birim içindeki örgütlenmeyi sağlayıp, iletişim stratejisi geliştirmek,
 • 6-Ders bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi konusunda bölüm koordinatörlerini bilgilendirmek ve derslerin içeriklerinin süresi içinde doğru olarak otomasyon sistemine girildiğini kontrol etmek.

Yetkileri

 • 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • 2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • 2-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • 3-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Komisyonlarda görevli Öğretim Elemanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

KOMİSYON   :Bologna Komisyonu            

BAŞKAN        :Dr.Öğr.Üyesi Gümüş F. GÖKÇE

ÜYE               :Öğr.Gör.Günay TEMÜR

ÜYE               :Öğr.Gör. Berkin ÜSTÜNYILDIZ

ÜYE               :Öğr.Gör.Ebubekir ALTIOK

ÜYE               :Öğrenci Buse TÜREDİ