Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu
5.01.2023

2023 Yılı Staj İşlemleri Hk.

 ÖNEMLİ

1- Tüm dünyada ve ülkemizde devam eden COVİD-19 salgın nedeniyle 2023 yılı yaz staj başvuru evrakları teslimi İşletme, devlet katkısı almak istemiyor ise KMYO-FORM- 026 (KMYO-FR026) doldurarak (Lojistik Programı öğrencileri staja başlamadan önce mutlaka KMYO-FR-028 formunu program staj koordinatörüne onaylatmalıdır.) faks (380 544 2812) veya mail (ogrenciisleri.kmyo@duzce.edu.tr)  olarak da kabul edilecektir. Başvurunuzun kabul/ret  edildiğine dair size staj başlangıç tarihinden önce mail gönderilecektir. Staj başlama tarihinden 10 iş günü önceden evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

2- İşletme öğrenciye ücret ödeyip devlet katkısı almak istiyor ise; 

Evraklar doldurarak faks (380 544 2812) veya ail (ogrenciisleri.kmyo@duzce.edu.tr)  olarak da kabul edilecektir.  Başvurunuzun kabul/ret  edildiğine dair size staj başlangıç tarihinden önce mail gönderilecektir. Fakat ödemelerin yapılabilmesi için asıl evrakların kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

Lojistik Programı öğrencileri işlem basamakları için tıklayınız.

STAJDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 1 - Zorunlu Staj Başvuru Formları İŞ YERLERİNE doldurulduktan sonra, formlar önce ilgili Program Koordinatörüne imzalatılır. Program koordinatörleri staj formlarını kontrol edip uygun bulduğu takdirde en geç staj başlangıç tarihinden 1 (bir) hafta önce Yüksekokulumuz Muhasebe birimine teslim etmelidirler.

Staj yapılabilecek tarihleri aşağıda listelenmiştir.

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
03.07.2023 11.08.2023
17.07.2023 25.08.2023
 07.08.2023 18.09.2023

Staj Başvuru Formu(KMYO-FR-026) için tıklayınız.

Lojistik programı staj formu(KMYO-FR-028) için tıklayınız.

!!! İşletme, devlet katkısı almak istemiyor ise form1 doldurarak muhasebeye teslim etmeniz yeterlidir. Staj Kabul ve Sözleşmesini doldurmaya gerek yoktur.

 İşveren Ücret Durumu  Devlet Katkısı  Doldurulacak Form
 Kamu Kurumu  Veriyor  Yararlanamaz  KMYO-FR-026
 Kamu Kurumu  Vermiyor  Yararlanamaz  KMYO-FR-026
 Özel Sektör  Veriyor  Yararlanmak istiyor  Staj Kabul ve Sözleşme Formu
 Özel Sektör  Veriyor  Yararlanmak istemiyor  KMYO-FR-026
 Özel Sektör  Vermiyor  Yararlanamaz  KMYO-FR-026

2- İşletme öğrenciye ücret ödeyip devlet katkısı almak istiyor ise:

Staj Kabul ve Sözleşme Formunun ilgili yerleri doldurulduktan sonra öğrenci, işveren, danışman, bölüm başkanı ve yüksekokul müdürü tarafından imzalandıktan sonra muhasebe birimine teslim edilecektir. Staj Kabul ve Sözleşme Formu için tıklayınız. (İşletme, devlet katkısı almak istemiyor ise bu form doldurulamayacaktır.)

 Dikkat Edilecek Hususlar

A- Staj kabul ve sözleşme formu 3 nüsha (3 takım) olarak işletmede, öğrencide ve meslek Yüksekokulunda kalacak şekilde düzenlenmelidir.

B- Staj kabul ve sözleşme formunun her sayfasında öğrencinin, işletmenin ve staj koordinatörünün parafı bulunmalıdır.

C- İşletme tarafından ödenecek ücret öğrencinin banka hesabına yatırılmalıdır.

D- İşletme tarafından öğrenci adına yatırılan staj ücreti dekontu muhasebe birimine elden teslim edilmelidir. (dekont içeriğinde mutlaka öğrenci hesap numarası, öğrencinin adı-soyadı, yatırılan tutar ve staj ücreti ifadesi yazılmalı).

E- Tüm evrakların asıllarıyla işlem yapılmaktadır. Kargo, faks vb. ile işlem yapılamamaktadır. (Bu madde 2020 Yılında uygulanmayacaktır.) 

F- Kamu kurum ve kuruluşları devlet katkısından faydalanamamaktadır. (Kamu Bankaları, Belediyeler vb.)

 STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1Staj defteri devam çizelgesi günlük olarak doldurularak, iş yeri sorumlusuna imzalatılacaktır.

2- İzinsiz ve mazeretsiz olarak 3 gün üst üste devamsızlık yapan ya da staj dönemi boyunca staj süresinin % 10’u oranında devamsızlık yapan stajyer öğrencinin stajına son verilir. Yani 30 iş günü süren stajda öğrenciler en fazla 2 gün devamsızlık yapabilir.

Staj dosyası için tıklayınız.

STAJDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1- Staj dosyaları öğrenciler tarafından muhafaza edilip staj mülakatında ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından teslim alınır.

    Mülakat Tarihi: Bölüm Başkanlıkları tarafından ilan edilecektir.