Kalite Hedefleri

Kalite Hedeflerimiz

  • Kalite politikasını etkin ve etkili bir yapıda uygulanmasını sağlayarak meslek yüksekokulumuzun misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak.
  • Tüm idari ve akademik süreçlerin şeffaflığını sağlayarak çözüm odaklı stratejiler geliştirmek.
  • Öğrencilerimizin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yetiştirilmesini teşvik etmek.
  • Eğitim – öğretim sürecinde tüm paydaşlarla mesleki ve sosyal iş birlikleri oluşturarak çalışmalar yürütmek.
  • Çağdaş eğitim ortamı sağlanarak eğitimde niteliğin arttırılmasını sağlamak.