Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Spor Komisyonu

SPOR KOMİSYONU GÖREV TANIMI


Görevin Adı               : Spor Komisyonu

Görevin Kapsamı      : Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; stratejik planı doğrultusunda ilgili düzenlenecek spor müsabakalarının yürütülmesini, gerekli materyallerin teminin sağlanmasını ve ulaşımın koordinen edilmesini sağlamak.

 

Görevi ve Sorumlulukları

 • 1-Üniversite faaliyet programı doğrultusunda oluşturulacak spor takımlarına öğrencileri yönlendirmek, yetenekler doğrultusunda takımları oluşturmak.
 • 2-Üniversite yıllık faaliyet programında yer alan müsabakalara Yüksekokulda kurulan takımlarını yönlendirerek üniversiteler arası yarışmalara katılımı sağlar ve gerekli fiziki şartları oluşturur.
 • 3-Sportif faaliyetlerle ilgili konularda kurum dışı, kişiler, kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara birimi temsilen katılır.
 • 4-Üniversitenin mevcut spor tesislerinin personel ve öğrencilere tanıtması ve talep edenlere kullanımının sağlanması.
 • 5-Yapılacak müsabakalar öncesi güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmasını sağlamak, malzemelerini eksiksiz temin etmek.
 • 6-Spor hizmetleri ile ilgili her türlü iç/dış yazışmaların yapılmasını sağlamak.


Yetkileri

 • 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • 2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • 2-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • 3-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Komisyonlarda görevli Öğretim Elemanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

KOMİSYON   :Spor Komisyonu      

BAŞKAN        :Öğr.Gör.İhsan Korhan BAŞER          

ÜYE               :Öğr.Gör. Ali KURU

ÜYE               :Öğr.Gör.Mehmet Şirin YILDIZ

ÜYE               :Öğrenci Erhan KIRCI