Ormancılık Meslek Yüksekokulu

Akademik Personel

Doç. Dr. Akif KETEN

Müdür

E-posta: akifketen@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kamile TIRAK HIZAL

 Müdür Yardımcısı

E-posta: kamiletirak@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAYI

Ormancılık Bölüm Başkanı

E-posta: mehmetdayi@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÖZYÜREK

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı

E-posta: omerozyurek@duzce.edu.tr

Doç. Dr. Çağlar AKÇAY

E-posta: caglarakcay@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nihan KOÇER

E-posta: nihankocer@duzce.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. İsmail KOÇ

E-posta: ismailkoc@duzce.edu.tr

Öğr. Gör. İlter BEKAR

E-posta: ilterbekar@duzce.edu.tr