Ormancılık Meslek Yüksekokulu
12.05.2023

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı (2023/1. Dönem) Hk.

Tübitak Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2023 yılı 1. dönem çağrısı başvuruya açılmıştır. Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Biriminiz bölüm/programlarında okumakta olan öğrencilerin hazırladıkları araştırma projeleri (bitirme tezi, proje vb.) başvuruları 26 Mayıs 2023 saat 17.30'a kadar TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (tybs.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir.

Başvuru sırasında Proje Araştırma Önerisi Belgesi, Bölüm Onay Yazısı ve Transkript belgelerinin yüklenmesi zorunlu tutulmaktadır. Bu belgelerden herhangi birinin eksik veya imzasız/onaysız olmaması büyük önem taşımakta olup bölüm/program başkanlıkları tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca Proje Araştırma Önerisi dosyası hazırlanırken program web sayfasındaki güncel proje önerisi şablonunun kullanılması gerekmektedir. Taahhütname ve gerekli olması halinde Etik Kurul İzin belgesi değerlendirme süreci sonrası yürütücü öğrencilerden ayrıca talep edilecektir.