Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı  2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren I. öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda yetişecek öğrenciler, her türlü odun ve odun dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesi, bakımı, envanteri, hasadı ve pazarlanması konularında uygulama ağırlıklı bir öğrenim göreceklerinden, öncelikle bu konularda ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

Ormancılık ve Orman  Ürünleri önlisans programı iki yıl süreli bir eğitimi kapsar. Programın öğretim dili Türkçe’dir.  4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve yaz stajını tamamlamak zorundadır. 40 öğrenci kontenjanı ile ön lisans eğitimi verilmektedir.

Eğitim Amaçları ve Kazanımlar;

* Ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek.

*Mevcut ormanların bakım, gençleştirilmesi ve iyileştirilmesi, verimsiz orman alanlarının verimli hale dönüştürülmesi ve mevcut ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması konularında bilgi sahibi olan, teknik elemanlar yetiştirmek.

*Bilimsel bir anlayışla ormanın bir ekosistem olarak değerlendirebilen,

*Orman ve orman alanlarından sadece odun üretimi değil, çok yönlü yararlanma sağlayabilen,

*İletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın teknikerler yetiştirmek.