Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İş Akış Şemaları

EVRAK KAYIT

Gelen Evrak İşlemleri

Giden Evrak İşlemleri

ÖĞRENCİ İŞLERİ ve BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Öğrenci Belgesi (E-Devletten Alınabilmektedir)

Ek-C2 (Askerlik) (Online Yapılmaktadır)

Transkript Talep

Disiplin İşlemleri

Burs İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

Öğrenci Konseyi İşlemleri

Kayıt Yenileme İşlemleri

Yatay Geçiş İşlemleri

Değişim Programları

Kimlik Kartı Yenileme

Kayıt Sildirme İşlemleri

Kayıt Dondurma İşlemleri

Notlara itiraz

Staj İşlemleri

SATIN ALMA ve TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

Doğrudan Temin Satın Alma

Devir İşlemleri

Taşınır Devretme

Hurdaya Ayırma

Yıl Sonu İşlemleri

Tüketime Verme İşlemleri

Zimmet Verme İşlemleri

Zimmetten Düşme İşlemleri

MALİ İŞLER

Maaş Tahakkuk Hazırlık İşlemleri

Yurtiçi Geçici Görev Yolluk İşlemleri

Yurtdışı Geçici Görev Yolluk İşlemleri

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluk İşlemleri

Özlük İşlemlerine Ait Çeşitli Ödemeler

Giyim Yardımı Ödeme İşlemleri

Ekders Ödeme İşlemleri

Yersiz ve Fazla Ödeme Yapılan İşler için Tahsilat İşlemleri

Maaş- Özlük İşlemleri ile İlgili Yazışmalar

PERSONEL İŞLEMLERİ ve YAZI İŞLERİ

Doğum İzni İşlemleri

Ücretsiz İzin İşlemleri

Sıhhi izin İşlemleri

Senelik İzin İşlemleri

SGK ve Bağ-Kur'a Tabi Hizmetler ile Sözleşmeli Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Terfi İşlemleri

Birim Personeline Duyuru Süreci

Sekreteryaya Gelen Gizli Zarf/Islak İmzalı Evrakların Dağıtım İşlemleri