Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İş Akış Şemaları

Evrak Kayıt

Gelen Evrak İşlemleri
Giden Evrak İşlemleri

Öğrenci İşleri Ve Bölüm Sekreterliği

Öğrenci Belgesi (E-Devletten Alınabilmektedir)
Ek-C2 (Askerlik) (Online Yapılmaktadır)
Transkript Talep
Disiplin İşlemleri
Burs İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
Öğrenci Konseyi İşlemleri
Kayıt Yenileme İşlemleri
Yatay Geçiş İşlemleri
Değişim Programları
Kimlik Kartı Yenileme
Kayıt Sildirme İşlemleri
Kayıt Dondurma İşlemleri
Notlara itiraz
Staj İşlemleri

Satın Alma ve Taşınır Kayıt İşlemleri

Doğrudan Temin Satın Alma
Devir İşlemleri
Taşınır Devretme
Hurdaya Ayırma
Yıl Sonu İşlemleri
Tüketime Verme İşlemleri
Zimmet Verme İşlemleri
Zimmetten Düşme İşlemleri

Mali İşler

Maaş Tahakkuk Hazırlık İşlemleri
Yurtiçi Geçici Görev Yolluk İşlemleri
Yurtdışı Geçici Görev Yolluk İşlemleri
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluk İşlemleri
Özlük İşlemlerine Ait Çeşitli Ödemeler
Giyim Yardımı Ödeme İşlemleri
Ekders Ödeme İşlemleri
Yersiz ve Fazla Ödeme Yapılan İşler için Tahsilat İşlemleri
Maaş- Özlük İşlemleri ile İlgili Yazışmalar

Personel İşlemleri ve Yazı İşleri

Doğum İzni İşlemleri
Ücretsiz İzin İşlemleri
Sıhhi izin İşlemleri
Senelik İzin İşlemleri
SGK ve Bağ-Kur'a Tabi Hizmetler ile Sözleşmeli Hizmetlerin Değerlendirilmesi
Terfi İşlemleri
Birim Personeline Duyuru Süreci
Sekreteryaya Gelen Gizli Zarf/Islak İmzalı Evrakların Dağıtım İşlemleri