Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

KURUL ÜYELERİ

  • Doç.Dr. İbrahim KÜLÜNK (Başkan)
  • Öğr. Gör. Nurbanu OCAK (Müdür Yardımcısı-Üye)
  • Öğr. Gör. Fatih DURMUŞ (Müdür Yardımcısı-Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer BOSNALI (Üye)