Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çağrı Merk.Hizm.

Amacı:  Çağrı Merkezi; kurumun kendisiyle temas etmesini istediği müşteriler, tedarikçiler, bayilerle başta telefon olmak üzere diğer tüm temas biçimlerini de (web, faks, e- posta) kullanarak etkileşim içinde olmasını sağlayan “İletişim Merkezleri”ne verilen addır. Bu programın açılmasındaki temel amaç, çağrı merkezi firmalarına işgücü yetiştirmektedir. Genel olarak, bir çağrı merkezinde ise şu dört kademede çalışan istihdam edilmektedir: Müşteri Temsilcisi (agent), Takım Lideri, Supervisor ve Operasyon Yöneticisi. Çağrı Merkezi Yönetimi Programı’ndan mezun olan öğrencilerin çağrı merkezlerinde çalışması öngörülen pozisyon sadece en alt kademede yer alan telefonla arama işlemini gerçekleştiren (agent) kişiler değildir. Bu programdan mezun olacak kişilerin aynı zamanda çağrı merkezlerinde en az takım lideri veya süpervizör olarak çalışması da hedeflenmektedir.

 Bu programda, dış kaynak hizmet veren çağrı merkezi firmalarında ve işletmelerin çağrı merkezi birimlerinde çalışabilecek eleman yetiştirilir. Bu alanda çalışmak isteyen kimselerin özellikle iletişim ve bilgi teknolojileri konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip, diksiyonu düzgün, hafızası güçlü, dikkatli ve sabırlı çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olması beklenmektedir.

Programa Öğrenci Kayıt Kabul Şartları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi:  Bu program, 2013 yılında Düzce Üniversitesi‘ne bağlı olarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul bünyesinde açılmıştır. Mesleki eğitim süresi 2 yıl olup, öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen YÖK Kanununda yer alan ortak dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosunun belirlediği diğer ortak dersler ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Program Kontenjanı: Meslek Yüksek Okulumuzda I. Öğretim (Gündüz) ve II. Öğretim(Gece) eğitimi olmak üzere iki tür eğitim verilmektedir. I. II. Öğretim programlarında 60 öğrenci kabul edilmektedir.

Laboratuvar İmkânı: 2013-2014 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen bölümde uygulamalı eğitimler Düzce Atos Çağrı Merkezinde yapılmaktadır.

Mezun Olunca Kazanılan Derece: Çağrı Merkezi Hizmetleri ön lisans programını başarıyla tamamlayanlar, Çağrı Merkezi Meslek Elemanı olmaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Sanatları, İletişim Bilimleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Yeni Medya, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Öğrenciler ayrıca Açık Öğretimin ilgili bölümlerine sınavsız dikey geçiş yapabilmektedir.

Bu program, ön-lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır ve bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans derecesi” almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları:  Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı’ndan mezun olan öğrenciler öncelikli olarak özel sektördeki çağrı merkezi alanında faaliyet gösteren firmalarda, özel banka ve finans kurumlarının çağrı birimlerinde (tele-satış ve tele-pazarlama hizmetleri vb), belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı merkezi hizmet birimlerinde (örneğin; Alo 178, Alo 185) istihdam edilebileceklerdir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı mezunları; Türkiye’deki çağrı merkezi sektörünün ihtiyaç duyduğu operasyon görevlisi olarak çalışacak müşteri temsilcisi ile takım lideri, süpervizör, operasyon yöneticisi gibi yönetici mevkideki mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanları olarak çalışma imkanına sahiptir.

Projeleri: Düzce Atos Çağrı Merkezi, SİMTEC Çağrı Merkezleri ile etkileşim halindedir.

Etkinlikler: Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile söyleşiler, konferans ve paneller ve sektörün genel kabul görmüş olması sebebi ile belli periyodlarda bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.

Akademik Personel Sayısı:

Öğr.Gör. 3