Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Üniversitemiz Memnuniyet Anketleri

Üniversitemiz Memnuniyet Anketleri

Değerli Mensuplarımız,

Üniversitemizde Kalite Güvence Sistemi çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla; Üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına siz değerli paydaşlarımızın görüş öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. İç paydaşlarımız tarafından doldurulan memnuniyet anketleri; Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planında yer alan hedeflerine ulaşma yolunda güçlü yönlerini, iyileştirmeye açık yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini görebilmek adına katkı sağlamaktadır.

 

2020 yılına ait akademik, idari ve öğrenci memnuniyet anketlerine ilişkin anket raporları ve sonuçları Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğümüzün internet sayfasının anketler menüsünde ( https://duzce.edu.tr/idari/surekliiyilestirme/40f4/anket-sonuclari ) ilan edilmiştir.

 

Üniversitemizin gelişimine büyük katkısı bulunan söz konusu memnuniyet anketine http://anket.duzce.edu.tr/SurekliIyilestirme/index internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız.