Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Muh.ve Vergi Uyg.

Amacı: Bu programda işletmelerde muhasebe ve muhasebecilik mesleğinde bilgisayar kullanacak eleman yetiştirilir. Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve mantık konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olması gereklidir. İkinci derece yöneticilik bilgileri ve becerileri kazandırılarak bu programdan mezun olacak elemanların özel işletme ve kuruluşlarda bu sıfatla da faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır.

Programa Öğrenci Kayıt Kabul Şartları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Aynı zamanda branş ile ilgili liselerin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallara göre sınavsız olarak programa yerleşebilmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Program Kontenjanı: Meslek Yüksek Okulumuzda I. Öğretim (Gündüz) eğitimi verilmektedir. I. Öğretim programlarına 50 öğrenci kabul edilmektedir.

Laboratuvar İmkânı: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerimizin bilgisayar ve ilgili bilgisayar destekli derslerin işlenebilmesi için 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Mezun Olunca Kazanılan Derece: Programda mevcut olan toplam 120 AKTS derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler  “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Derecesi” almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları: Muhasebe Programı mezunları, iş dünyasında özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinde muhasebe, finans, pazarlama departmanlarında uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda muhasebe bürolarında meslek elemanı olarak görev yapabilirler.

Projeleri: Başta Düzce SMMMO ve ilgili diğer kamu-sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri hazırlanmaktadır.

Etkinlikler: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ve diğer programlarla beraber çeşitli zamanlarda Düzce İlinden veya diğer illerden sektörlerinde öne çıkan kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çeşitli konularda okulumuzda konferanslar ve söyleşiler düzenlenmesi sureti ile sektör temsilcileri ile öğrencilerimizin buluşmaları sağlanmaktadır.

Akademik Personel Sayısı:

Dr. Öğr. Üyesi 1

Öğr. Gör.1