Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Güvenlik Bölümü

SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMI

 

Amacı: Sosyal Güvenlik programının temel amaçları; kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen,  sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki sorumluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Programa Öğrenci Kayıt Kabul Şartları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Program Kontenjanı : Meslek Yüksek Okulumuzda I. Öğretim (Gündüz) ve II. Öğretim(Gece) eğitimi olmak üzere iki tür eğitim verilmektedir. I. II. Öğretim programlarında 60 öğrenci kabul edilmektedir.

Laboratuvar İmkânı: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerimizin bilgisayar ve ilgili bilgisayar destekli derslerin işlenebilmesi için 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca, Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

Mezun Olunca Kazanılan Derece: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler  “Sosyal Güvenlik Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları: “Sosyal Güvenlik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Sosyal Hizmetler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve işletmelerde idari kadrolar da yöneticiliğe yükselebilirler.

Sosyal Güvenlik Programı mezunları, iş dünyasında kamu ve özel sektör işletmelerinde insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Projeleri: 2009 yılında imzalanan Düzce Üniversitesi ve SGK işbirliği protokolü gereği başta Düzce SGK İl Müdürlüğü olmak üzere işbirlikleri devam etmektedir.

Etkinlikler: Sosyal Güvenlik Programı ve diğer programlarla beraber çeşitli zamanlarda Düzce İlinden veya diğer illerden sektörlerinde öne çıkan kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çeşitli konularda okulumuzda konferanslar ve söyleşiler düzenlenmesi sureti ile sektör temsilcileri ile öğrencilerimizin buluşmaları sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra öğrencilerimiz yine farklı konularda sosyal sorumluluk projeleri ( örneğin ihtiyacı olan kişilere veya kurumlara yardım yapılması gibi) gerçekleştirmektedirler. Bu projelerde öğrenciler aktif rol almakta akademisyenler de kendilerine fikir ve uygulama konusunda destek verebilmektedirler.

Ayrıca Haziran 2013’de Sosyal Güvenlik Bölümü mezunlarımızın SGK kadrolarında istihdam edilmelerine yönelik Düzce SGK İşbirliği ile “Güncel Sosyal Güvenlik İşlemleri ve Uygulamaları” sertifikalı eğitim programı düzenlendi. Bu bağlamda işbirliklerimiz devam etmektedir.

Akademik Personel Sayısı:

Öğr.Gör.  4