Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
12.04.2023

MAZERET SINAVI BAŞVURUSU

2022-2023 Bahar Dönemi vize sınavlarına mazeretlerinden dolayı katılamayan öğrencilerimize, mazeret sınavı hakkının verilebilmesi için aşağıdaki mazeret sınavı başvuru formunu ve mazeret belglerini doldurup taryarak osmanberlik@duzce.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Mazeret Sınavı Başvuru Formu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

 

Sınavlar (Değişik: RG-21/08/2015-29452)

(4) Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.