Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgi


Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nün 29/07/2009 tarih ve 172-944-3386 sayılı teklifi ile 10/092009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda üç bölüm açılması uygun görülmüştür. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümünde Çocuk Gelişimi Programı, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünde Yaşlı Bakım Programı, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünde Ameliyathane Hizmetleri Programı, Diyaliz ve son olarak da İlk ve Acil Yardım Programı açılması uygun bulunmuştur.

Meslek Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi Programında kadrolu iki Öğretim Görevlisi, Yaşlı Bakım Programında kadrolu bir Dr. Öğretim Üyesi ve bir Öğretim Görevlisi, İlk ve Acil Yardım Programında dört Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.

Çocuk Gelişimi Programı 2009/2010 eğitim-öğretim yılından itibaren,

Yaşlı Bakım Programı 2013/2014 eğitim-öğretim yılından itibaren,

İlk ve Acil Yardım Programı 2014/2015 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

AmacımızAtatürk ilke ve devrimlerine bağlı, bilim ve teknolojiden yararlanan, evrensel ve toplumsal değerlere saygılı, mesleki açıdan yetkin,  gelişime açık ve sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Hedefimiz, Evrensel ve toplumsal değerler ışığında eğitim-öğretimi , gelişen çağın gereklerine uygun olarak yapılandıran öncü bir kurum olmak.