Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

AKADEMİK KADRO

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

İlk ve Acil Yardım Programı

                                                                                

     Öğr.Gör.Hacer ALEMDAR                         Öğr.Gör. Dr.Ümit KILIÇ                           Öğr.Gör.Burcu YÖN

               Bölüm Başkanı                                            Dahili: 3410                                             Dahili: 3411

                 Dahili: 3406 


        

      Öğr. Gör. Fatma BOĞAN

       Dahili: 3416