Yönetmelikler & Yönergeler

YÖNETMELİKLER                                                                                                                        

D.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (29.01.2017 Tarihli)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yatay Geçiş Yönetmeliği (10/07/2014 tarihli)

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (YÖK_Güncel)

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

YÖNERGELER                                                                                                                 

D.Ü. Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Düzce Üniversitesi Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

D.Ü. Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları Yönergesi

D.Ü. Yaz Okulu Yönergesi

D.Ü. Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

D.Ü. Yandal Program Yönergesi

D.Ü. Çift Anadal Programı Yönergesi

D.Ü. Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi (Güncel-14.11.2013)

D.Ü. Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

D.Ü. Önlisans Eğitim/Öğretimi Staj Yönergesi

D.Ü. Öğrenci Konseyi Yönergesi (Güncel-14.11.2013)

D.Ü. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

D.Ü. Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi

D.Ü. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP/ERASMUS Programı ve Uluslararası Antlaşmalar İle Gelen Yabancı Öğrenciler Yönergesi