Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

AKADEMİK KADRO

SAĞLIK  BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Yaşlı Bakımı Programı

 

                                                                                                                                                         

                                                  

                                                         Dr.Öğr.Üyesi Serap BAYRAM                    Öğr.Gör. Mert ERSÖZLÜ     

                                                                      Bölüm Başkanı                                                                   

                                                          serapbulduk@duzce.edu.tr                   mertersozlu@duzce.edu.tr    

                                                                         Dahili: 3401                                                  3416